Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Poslovanje pomorskih agentov


Učni načrt

 • Ladje, tovori in zaposlitev ladij
 • Pogodbe o izkoriščanju ladij
 • Pravni vidik poslovanja pomorske agencije
 • Pogodba o pomorski agenciji
 • Pomorsko upravno pravo
 • Delo pomorske agencije – naloge in odgovornosti
 • Ladijska dokumentacija
 • Dokumentacija tovora
 • Delovna dokumentacija v pristanišču
 • Osnove mednarodnega trgovinskega in finančnega poslovanja
 • Vodenje računov v pomorski agenciji
Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je študentom predstaviti pomen pomorskega agenta pri delovanju pomorskega tržišča in oskrbovalne verige v celoti.  

Priprava na operativno delo pomorskega agenta.


Temeljna literatura

 1. Čok Z. (2012): Pomorski agent – Vezni člen v verigi pomorskih prevozov in prekomorske trgovine
 2. Vlačič P. et al. (2007) Pomorsko pravo I. in II.
 3. Port agency. London: The Institute of Chartered Shipbrokers (2016)

Izvajalci

Predavanja