Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Notranji transport in skladiščenje


Učni načrt

 • tehnološke posebnosti notranjega transporta in skladiščenja, vsebina in razvoj notranjega transporta in skladiščenja.
 • povezovanje notranjega transporta in skladiščenja s proizvodno in logistično dejavnostjo, 
 • notranji transport z neprekinjenim in prekinjenim delovanjem, talna in nadtalna sredstva notranjega transporta 
 • vloga in vrste skladišč s stališča namena, vrste blaga, zahtevanih dejavnikov kvalitete skladiščenja, stopnje avtomatizacije, kapacitete, izgradnje in lokacije skladišč, organizacija in poslovanje skladišč
 • posebnosti tehnoloških postopkov skladiščenja kosovnega, razsutega, hlajenega, lahko pokvarljivega, tekočega, plinastega, nevarnega, paletiziranega blaga
 • vrste regalnih skladišč
 • pristopi k načrtovanju novih in modernizaciji obstoječih skladišč
 • vloga IT v skladiščnem poslovanju
 • vloga notranjega transporta v proizvodni logistiki
 • standardizacija poslovanja v skladišč
 • pravne, organizacijske, zdravstvene in varnostne zahteve za delo v skladiščih.
Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobiti in obvladati znanja o tehničnih in tehnoloških karakteristikah transportnih sredstev notranjega transporta, vključno z vrstami, opremo in tehnologijo skladišč, z upoštevanjem kakovosti storitev, varnega dela, ekoloških zahtev in obvladovanja stroškov. Pridobljene kompetence so sposobnost načrtovanja in upravljanja notranjega transporta in skladiščenja vključno z načrtovanjem in nabavo novih tehnologije.


Temeljna literatura

 1. Richards, G.: Warehouse management : a complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse, London ; Philadelphia : Kogan Page, 2011, p. 324. str.
 2. Ballou, Ronald H,: Business logistics management: planning, organizing, and controlling the supply chain, 4th, international ed., London [etc.]: Prentice‐Hall International; Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice‐Hall, cop. 1999, 681 str. 
 3. Potočnik V.: Nabavno poslovanje s primeri iz prakse, Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2002 (Ljubljana : Copis), 418 str.

Izvajalci

Predavanja