Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Transportno zavarovalno pravo


Učni načrt

O zavarovalnem pravu. Statusno zavarovalno pravo. Splošna ureditev zavarovalne pogodbe. Obvezna zavarovanja. Splošno o transportnih zavarovanjih. Pomorska zavarovanja. Letalska zavarovanja. Pozavarovalne pogodbe.

Več...

Cilji in kompetence

Poznavanje temeljev zavarovalnega prava s poudarkom na pravni ureditvi transportnih zavarovanj.


Temeljna literatura

  1. Marko Pavliha, Sergej Simoniti: Zavarovalno pravo, druga, spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana, 2007 (zlasti prvo, drugo, tretje, peto, šesto in sedmo poglavje).
  2. Andrej Pirš: Transportna zavarovanja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož, 2000.
  3. Šime Ivanjko: Zavarovalno pravo, Zavarovalno-poslovni inštitut, Maribor, 2009.
  4. Milan Viršek: Pravo v zavarovalništvu, Zbirka znanja za zavarovalništvo, Slovensko zavarovalno združenje, Ljubljana, 2010.

Izvajalci

Predavanja