Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Distribucijska logistika


Učni načrt

 • distribucijska logistika kot logistični podsistem,
 • distribucijski kanali,
 • strategije distribucije,
 • strategije fizične distribucije,
 • splošno o skladiščenju,
 • tipi skladišč in distribucijskih centrov,
 • logistični procesi v distribucijskih skladiščih,
 • IKT v distribuciji,
 • distribucija v mestna jedra (ang.j. "city logistics")
 • paketna distribucija,
 • distribucija nevarnega blaga,
 • distribucija hitro-pokvarljivega blaga,
 • distribucija predimenzioniranega blaga,
 • merjenje učinkovitosti distribucije.
Več...

Cilji in kompetence

Študenti so seznanjeni s splošnimi dejstvi o logistiki (vseh njenih podsistemih, s poudarkom na distribucijski logistiki), distribucijskih centrih ter vrstah distribucijskih centrov.

Študenti obenem dobijo vpogled tudi v skladiščno poslovanje. Podrobno znajo analizira vse skladiščne procese, s poudarkom na komisioniranju.

S pomočjo pridobljenega znanja so študenti sposobni optimizacije skladiščnega poslovanja, določanja optimalne lokacije, velikosti in števila distribucijskih centrov, kot tudi iskanja najoptimalnejše strategije distribucije.

Študentom se zaradi njihove specifične narave podrobno predstavi tudi distribucijo v mestna jedra, paketno distribucijo kot tudi distribucijo nevarnega blaga, hitropokvarljivega tovora ter predimenzioniranega tovora.


Temeljna literatura

 1. Rushton, A., Croucher, P., Baker, P.: The handbook of logistics & distribution management, KoganPage, Philadelphia, 2010.
 2. USAID-Deliver Project: Measuring Supply Chain Performance, May 2010.
 3. ATP, ECU, Inland Transport Committee, november, 2003.

Izvajalci

Predavanja