Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Prevozno obligacijsko pravo


Učni načrt

1) Temeljne značilnosti prevoznega prava

Definicija in značilnosti prevoznega prava. Poenotenje prevoznega prava.

2) Splošno o prevozni pogodbi

Splošne značilnosti prevozne pogodbe, pravni viri, vrste in sestavine prevozne pogodbe. Objektivna in subjektivna odgovornosti prevoznika, načelo obrnjenega dokaznega bremena, pravica do omejitve odgovornosti prevoznika.

3) Pomorski prevozi

Razlika med pomorskim pravom in pomorskim mednarodnim pravom, razvoj pomorskega prava in viri. Pogodbe o izkoriščanju ladij, prevoz tovora, prevozu potnikov in prtljage, vlečenje in potiskanje, direktni prevoz, multimodalni prevoz, zakup in drugi plovbni posli.

4) Letalski prevozi

Pojem in viri letalskega prava. Vrste letalskih pogodb, pogodba o prevozu potnikov in prtljage, pogodba o prevozu tovora, prevoz, pri katerem sodeluje več prevoznikov, pogodba o zakupu letala.

5) Železniški prevozi

Pojem ter viri železniškega prava. Splošno o železniških prevoznih pogodbah, prevoz potnikov in prtljage, prevoz tovora, kombinirani prevoz.

6) Cestni prevozi

Viri in značilnosti. Cestne prevozne pogodbe o prevozu potnikov, prevoz prtljage, prevoz tovora, zaporedni in multimodalni prevoz.

7) Multimodalni prevozi

Pojem, domača in mednarodna ureditev ter režim odgovornosti multimodalnega prevoza. Ločevanje od direktnega (zaporednega) prevoza, kombiniranega prevoza in segmentnega prevoza.

Več...

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je prek sodobnega pristopa k prevoznemu pravu seznaniti študente s karakteristikami njegovega razvoja. Na podlagi primerjalnega odnosa med domačo in mednarodno ureditvijo prevoznega prava po posameznih panogah bodo študentje osvojili pravno ureditev vseh klasičnih prevoznih vej. Poseben poudarek je na poznavanju režima odgovornosti prevoznika v različinih prevoznih panogah. Pridobljena znanja iz tega predmeta je mogoče uporabiti na vseh področjih, ki se ukvarjajo s prevozom.


Temeljna literatura

  1. Marko Pavliha, Patrick Vlačič, Karla Oblak: Prevozno pravo, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana, 2017, 424 strani.
  2. Zlatan Čok: Pomorske prevozne listine in pogodbe o prevozu tovora, samozaložba, Koper, 2008 , 99 strani.
  3. Patrick Vlačič, Andrej Pirš, Marko Pavliha et al.: Pomorsko pravo, 1. in 2. knjiga, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2008, zlasti strani 121 – 395.
  4. Marko Ilešič, Marko Pavliha: Pomorski zakonik (PZ)  z uvodnimi pojasnili, Založba Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2001, zlasti strani 13 – 67.
  5. Pomorski zakonik (PZ) (neuradno prečiščeno besedilo) z uvodnimi pojasnili prof. dr. Marka Pavlihe in stvarnim kazalom mag. Alenke Andrijašič, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, 2013, zlasti strani 11 - 52.

Izvajalci

Predavanja