Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Transportna ekonomika


Učni načrt

 • Prevoz kot dejavnost
 • Prometne panoge in njihove ekonomsko-eksploatacijske lastnosti
 • Lastnosti prevoznega trga in njegovih elementov
 • Družbeno gospodarski pomen prometa
 • Elementi in vidiki stroškov v prometu
 • Prometna politika
 • Inštrumenti regulacije prometnega trga
 • Projekti v prometu/na prometni infrastrukturi
 • Ekonomski učinek investicij v prometu/na prometni infrastrukturi
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje osnovnih teorij in praks na področju delovanja transportnega trga in urejanja prometa ter vrednotenja učinkov ukrepov v prometu.


Temeljna literatura

 1. Kockelman K. M., Chen T. D., Larsen K. A., Nichols B. G. (2013): The economics of transportation systems: A reference for practitioners
 2. Button K. (2010): Transport economics (3rd ed.), Cheltenham: EE publishing
 3. Zupančič S. (2002): Ekonomika transporta, Ljubljana: Ekonomska fakulteta (Univerza v Ljubljani)

Izvajalci

Predavanja