Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Načrtovanje sistemov transporta


Učni načrt

Seznanitev z osnovnimi koncepti pri načrtovanju sistemov transporta. Razumevanje relacij med razvojem transportnih sistemov, ekonomsko vzdržnostjo, okoljsko problematiko ter varnostjo.

Pogoji za razvoj trajnostnega transporta.

Uporaba metod za analiziranje transportnega sistema, metod za sprejemanje odločitev in transportno planiranje.

Analiza ponudbe in povpraševanja, normativni in informativni elementi oziroma kriteriji, subjekti v procesu planiranja, analiza interesov, povod in predraziskava, določanje ciljev – hierarhija in indikatorji, omejitve sistema – časovne, prostorske in vsebinske.

Nabor ukrepov: prostorsko-planerski, prometno-organizacijski, logistični, tehnični in tehnološki, pravni in regulativni, finančni, vedenjski, gradbeni.

Razvoj ukrepov; variante in izdelave scenarijev.

Metode prognoziranja (trende, modelske, ciljne).

Uporaba programskih orodij za načrtovanje prometnih sistemov (PTV Visum in Vissim).

Več...

Cilji in kompetence

Študentje razumejo postopke načrtovanja transportnih sistemov in metode, ki se uporabljajo za izdelavo prometnih analiz.

S pridobljenim znanjem lahko sodelujejo pri pripravi analiz stanja, razvojnih programov in strokovnih podlag, potrebnih pri načrtovanju investicij v transportnem sistemu.


Temeljna literatura

  1. Meyer D.M.: Transportation planning handbook, Fourth edition, 2016
  2. O’Flaherty: Transport Planning and Traffic Engineering, Elsevier, 2006

Izvajalci

Predavanja