Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2022/2023

Meritve v pomorstvu


Učni načrt

Uvod v splošne principe merjenja fizikalnih količin. Podrobneje o principih za spremljanje geomagnetnih, morsko površinskih in hidrografskih pogojev: sistematika spremljanja gostote magnetnega pretoka za pomorstvo, tehnologija satelitskih opazovanj morske površine, batimetrična snemanja vključujoč geodetska opazovanja v pomorski praksi.

Meritve za potrebe pomorske navigacije in komunikacije, osnove digitalne obdelave signalov.

Meritve v funkciji avtonomnosti plovil: zahteve do senzorjev za pomoč pri izogibanju trčenju v razvoju sistemov varne in gospodarne samostojne plovbe.

Več...

Cilji in kompetence

Namen predmeta je študenta usmeriti v razumevanje poteka merjenj in pomena izmerjenih rezultatov ter iz njih dobljenih informacij, potrebnih za varno in gospodarno plovbo.

Spoznavanje osnovnih zakonov obdelave signalov in podatkov.


Temeljna literatura

  1. Isaac Skog, Low-Cost Navigation Systems, A Study of Four Problems, Doctoral Thesis in Signal Processing, KTH, Stockholm, 2009.
  2. Mohamed Abdelaal, Martin Fränzle, Axel Hahn, NMPC-based Trajectory Tracking and Collison Avoidance of Underactuated Vessels with Elliptical Ship Domain, IFAC-Papers OnLine 49-23 (2016) 022–027.
  3. International Maritime Organization (IMO), Final Report: Analysis of Regulatory Barriers to the use of Autonomous Ships, dansko poročilo, MSC 99/INF.3, 2018.

Izvajalci

Predavanja