Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo
2023/2024

Avtonomna plovila


Učni načrt

 • Pregled novo nastajajočega področja avtonomnih vodnih in podvodnih plovil.
 • Vrste in nivoji avtonomije plovil.
 • Regulativni in pravni vidiki avtonomnih plovil.
 • Pregled različnih zahtev in nalog, ki jih mora izpolnjevati avtonomno plovilo: načrtovanje poti, navigacija, zaznavanje ovir in okoljskih pogojev, izogibanje oviram, prilagajanje vremenskim pogojem, avtonomni pristajalni manevri.
 • Konstrukcijske značilnosti in posebnosti avtonomnih plovil.
 • Pregled senzorskih in komunikacijskih sistemov avtonomnih plovil.
 • Uporaba strojnega učenja, globokih nevronskih mrež ter drugih podpornih algoritmov za avtonomno plovbo.
 • Primeri avtonomne navigacije ter različni primeri razvijajočih se ali že aktivnih avtonomnih plovil.
 • Pregled trendov in nadaljnjega razvoja avtonomnih plovil.
Več...

Cilji in kompetence

 • Pridobiti osnovno poznavanje področja avtonomnih plovil
 • Spoznati se z različnimi izzivi avtonomne plovbe in pristopi k reševanju le teh
 • Spoznati značilne naloge in možnosti uporabe avtonomnih plovil

Temeljna literatura

 1. R. Glenn Wright, Unmanned and Autonomous Ships: An Overview of MASS, Routledge (2020), https://doi.org/10.1201/9780429450655
 2. Izbrani spletni viri, znanstveni in strokovni članki.

 


Izvajalci

Predavanja