Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorstvo in promet
2023/2024

PREDMETNIK1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Temeljni izbirni predmet (TIP) 30 10 0 0 60           150 250 10
2 Izbirni predmeti področja Pomorstvo (IPO) 1 ali Izbirni predmeti področja Promet (IPR) 1           30 30 0 0 0 190 250 10
3 Izbirni predmeti področja Pomorstvo (IPO) 2 ali Izbirni predmeti področja Promet (IPR) 2           30 30 0 0 0 190 250 10
4 Poročanje o raziskovalnem delu           0 30 0 0 0 120 150 5
5 Raziskovalno delo           30 10 0 0 90 520 650 25
1. letnik - Temeljni izbirni predmeti programa (TIP)
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Fuzzy sistemi v pomorstvu in prometu 30 10 0 0 60           150 250 10
2 Matematične metode v pomorstvu in prometu 30 10 0 0 60           150 250 10
3 Modeli in simulacije v prometu 30 10 0 0 60           190 290 10
4 Projektiranje inteligentnih pomorskih in prometnih sistemov 30 10 0 0 60           150 250 10
1. letnik - Izbirni predmeti področja Pomorstvo (IPO)
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Moderne metode v oceanografiji           30 30 0 0 0 190 250 10
2 Pomorski sistemi           30 30 0 0 0 190 250 10
3 Pomorsko inženirstvo           30 30 0 0 0 190 250 10
4 Vodenje in upravljanje vodnega transporta           30 30 0 0 0 190 250 10
1. letnik - Izbirni predmeti področja Promet (IPR)
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Celostna prometna politika           30 30 0 0 0 190 250 10
2 Prometna varnost           30 30 0 0 0 190 250 10
3 Prometne tehnologije           30 30 0 0 0 190 250 10
4 Transportna logistika           30 30 0 0 0 190 250 10
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbirni predmeti programa (IPP) 1 30 10 0 0 60           150 250 10
2 Izbirni predmeti programa (IPP) 2 30 10 0 0 60           150 250 10
3 Priprava in zagovor doktorske teze           10 0 0 0 40 200 250 10
4 Raziskovalno delo           20 0 0 0 130 600 750 30
2. letnik - Izbirni predmeti programa (IPP)
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Analize tveganja v pomorstvu in prometu 30 10 0 0 60           150 250 10
2 Ljudje v pomorstvu in prometu 30 10 0 0 60           150 250 10
3 Metodologija planiranja pristaniških sistemov 30 10 0 0 60           150 250 10
4 Model v podporo odločanju v prometu in pomorstvu 30 10 0 0 60           150 250 10
5 Razvoj avtonomnih sistemov 30 10 0 0 60           150 250 10
6 Sistemi in procesi v cestnem prometu 30 10 0 0 60           150 250 10
7 Sistemi in procesi v cevovodnem transportu 30 10 0 0 60           150 250 10
8 Sistemi in procesi v zračnem prometu 30 10 0 0 60           150 250 10
9 Transportno ekonomske analize 30 10 0 0 60           150 250 10
10 Upravljanje oskrbovalnih verig 30 10 0 0 60           150 250 10
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Raziskovalno delo           40 0 0 0 260 1200 1500 60
4. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Doktorski seminar s predstavitvijo doktorske disertacije pred javnim zagovorom in javni zagovor 0 0 0 0 25           100 125 5
2 Raziskovalno delo           35 0 0 0 240 1100 1375 55

Izbirnost:

Doktorski študijski program Pomorstvo in promet nima usmeritev, temveč znanstveni področji Pomorstvo in Promet, ki imata posebno strukturirane učne enote z možnostjo, izbire in sicer:

  • en predmet iz skupine temeljnih izbirnih predmetov TIP,
  • dva (izmed sedmih) izbirnih predmetov iz skupine predmetov področja (IPO ali IPR),
  • dva (izmed 15; 7 z UL FPP in 8 iz študijskih programov drugih fakultet UL) izbirnih predmetov programa (IPP).

 

Skladno s tem ima celotni študijski program vse vsebine izbirne.

 

Izbirni predmeti Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa STROJNIŠTVO na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

Zap. št. Predmetnik 2022/2023 Nosilci ECTS
1 Numerične metode Slavič J. 10
2 Procesi varjenja Klobčar D. 10

 

Izbirni predmeti iz doktorskega študijskega programa VARSTVO OKOLJA na Univerzi v Ljubljani

Zap. št. Predmetnik 2022/2023 Nosilci ECTS
1 Požari in vplivi na okolje Petelin Stojan 10

 

Izbirni predmeti iz podiplomskega študijskega programa za pridobitev magisterija in doktorata STATISTIKA na Univerzi v Ljubljani

Zap. št.

Predmetnik 2022/2023 Nosilci ECTS
1 Multivariantna analiza Žiberna Aleš 5
2 Anketna metodologija Hlebec Valentina 5
3 Načrtovanje in analiza poskusov Košmelj Katarina 5