Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2023/2024

PREDMETNIK1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ekonomika 30 10 25 0 0           65 130 5
2 Inženirska grafika 30 10 30 0 0           70 140 5
3 Matematika I 45 0 30 0 0           75 150 6
4 Prometni sistem 45 15 30 0 0           90 180 7
5 Računalništvo in informatika 45 0 43 0 0           88 176 7
6 Elektrotehnika v prometu           45 0 30 0 0 75 150 6
7 Matematika II           45 0 30 0 0 75 150 6
8 Mehanika v prometu           30 0 45 0 0 75 150 6
9 Osnove prava           45 25 0 0 0 70 140 5
10 Transportno inženirstvo           45 15 30 0 0 90 180 7
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Prevozno obligacijsko pravo 30 30 0 0 0           60 120 4
2 Prometna infrastruktura 30 15 30 0 0           75 150 6
3 Strokovna angleščina I 30 15 22 0 0           67 134 5
4 Transportna ekonomika 45 0 20 0 0           65 130 5
5 Transportna sredstva 30 15 30 0 0           75 150 6
6 Verjetnost in statistika 45 15 25 0 0           85 170 6
7 Operacijske raziskave           30 15 0 0 0 45 90 3
8 Osnove teorije prometnega toka           30 5 30 0 0 65 130 5
9 Snovi v transportu           45 15 15 0 0 75 150 6
10 Tehnologija prometa           45 15 30 0 11 101 202 8
11 Teorija logistike in oskrbovalnih verig           45 15 15 0 0 75 150 6
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Inteligentni transportni sistemi in storitve 30 10 30 0 0           70 140 5
2 Izbirni strokovni predmet 30 10 30 0 0           70 140 5
3 Izbirni strokovni predmet 30 10 30 0 0           70 140 5
4 Načrtovanje sistemov transporta 30 10 15 0 10           65 130 5
5 Organizacija dela v prometu 30 15 20 0 0           52 117 4
6 Temelji poslovanja špedicije 30 0 35 0 0           52 117 4
7 Upravljanje in vodenje 30 20 15 0 0           52 117 4
8 Diplomski projekt           5 0 0 0 35 100 140 5
9 Izbirni strokovni predmet           30 10 30 0 0 70 140 5
10 Izbirni strokovni predmet / Splošni izbirni predmet           30 10 30 0 0 70 140 5
11 Prometna varnost           30 0 35 0 0 52 117 4
12 Urbani transport           30 15 15 0 5 65 130 5
13 Varstvo okolja           30 15 20 0 0 52 117 4
3. letnik - zimski - izbirni strokovni predmet
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Meritve v prometu 30 10 30 0 0           70 140 5
2 Notranji transport in skladiščenje 30 10 30 0 0           70 140 5
3 Strokovna angleščina II 30 10 30 0 0           70 140 5
4 Upravljanje oskrbovalnih verig in distribucije 30 10 30 0 0           70 140 5
3. letnik - poletni - izbirni strokovni predmet
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Človeški viri v prometu           30 10 30 0 0 70 140 5
2 Informatika v logistiki           30 10 30 0 0 70 140 5
3 Organizacija in poslovanje prevoznih podjetij           30 10 30 0 0 70 140 5
4 Program študentskega tutorstva           6 6 8 0 20 40 80 3
5 Transportno zavarovalno pravo           30 40 0 0 0 70 140 5

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. Študent lahko 6 ECTS izbirnega dela študijskega programa doseže z izbiro predmetov v drugih študijskih programih na UL FPP, ki jih še ni poslušal, ali z izbiro predmetov pri drugih članicah Univerze v Ljubljani, za kar mora pridobiti soglasje matične fakultete.

 

Na Univerzi v Ljubljani se zavedamo pomembnosti interdisciplinarnosti, izmenjave znanja in povezovanja študentov različnih članic naše univerze.

Zato vsako leto pripravimo seznam predmetov, ki jih akademije in fakultete ponujajo študentom drugih članic. Nekateri od teh predmetov so prav posebej akreditirani le za študente drugih članic. Pri drugih predmetih bodo izbirne predmete skupaj poslušali študenti matičnih in gostujočih članic. Predmeti so bili izbrani tako, da za vključitev v predmet ni potrebnih predhodnih znanj.

Poleg v tem seznamu predstavljenih predmetov si lahko študenti izberejo tudi druge predmete na drugih članicah, enako kot so to delali do sedaj.