Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2023/2024

PREDMETNIK - Vojaška smer1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Človeški viri v prometu 30 5 30 0 0           65 130 5
2 Gospodarsko pravo 30 15 0 0 0           45 90 3
3 Inženirska grafika in dokumentacija 30 5 30 0 0           65 130 5
4 Matematične metode I 30 0 45 0 0           75 150 6
5 Osnove prometnega sistema 30 15 30 0 0           75 150 6
6 Transportna logistika 30 15 30 0 0           75 150 6
7 Avtomatizacija v prometu           30 5 30 0 0 65 130 5
8 Informatika v prometu           30 5 30 0 0 65 130 5
9 Promet in prostor           30 0 15 0 0 45 90 3
10 Prometna ekonomika           30 15 20 0 0 65 130 5
11 Strokovna angleščina 1           30 25 10 0 0 65 130 5
12 Tehnična mehanika           30 0 45 0 0 75 150 6
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Matematične metode II 30 0 45 0 0           75 150 6
2 Prometne tehnologije 30 15 30 0 0           75 150 6
3 Prometno inženirstvo 30 5 30 0 0           65 130 5
4 Prometno logistična infrastruktura 30 15 30 0 0           75 150 6
5 Snovi v transportu 30 0 15 0 0           45 90 3
6 Strokovna angleščina 2 30 25 10 0 0           65 130 5
7 Management v prometu           30 5 30 0 0 65 130 5
8 Prevozno pravo           30 15 0 0 0 45 90 3
9 Špedicija           30 15 30 0 0 75 150 6
10 Transportna in manipulacijska sredstva           30 15 30 0 0 75 150 6
11 Varstvo okolja v prometu           30 5 15 0 0 50 100 4
12 Verjetnost in statistika           30 5 30 0 0 65 130 5
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Modeliranje in planiranje 30 5 30 0 0           65 130 5
2 Upravljanje oskrbovalnih verig 30 5 30 0 0           65 130 5
3 Diplomska naloga (VS)           0 0 0 0 0 150 150 5
4 Strokovna praksa (VS)           5 0 0 0 0 85 90 3
5 Vojaška delovanja           80 50 40 0 0 100 270 9
6 Vojaški menedžment, voditeljstvo in vojaška etika           60 40 40 0 0 100 240 8
7 Vojaški obrambni sistemi           40 30 0 0 0 80 150 5
3. letnik - Izbirni predmeti/Elective courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Distribucijska logistika 30 0 35 0 0           65 130 5
2 Globalna nabava in logistični tokovi 30 5 30 0 0           65 130 5
3 Informacijska podpora v logistiki 30 5 30 0 0           65 130 5
4 Pametna orodja za promet in logistiko 30 5 30 0 0           65 130 5
5 Poslovanje pomorskih agentov 30 5 30 0 0           65 130 5
6 Pristanišča in terminali 30 5 30 0 0           65 130 5
7 Promet v urbanih središčih 30 5 30 0 0           65 130 5
8 Sodobne tehnologije v zračnem prometu 30 15 30 0 0           75 150 6
9 Sodobne tehnologije v železniškem prometu 30 15 30 0 0           75 150 6
10 Tehnologija in organizacija cestnega prometa 30 5 30 0 0           65 130 5
11 Tehnologija in organizacija pomorskega prometa 30 5 30 0 0           65 130 5
12 Tehnologija in organizacija zračnega prometa 30 5 30 0 0           65 130 5
13 Tehnologija in organizacija železniškega prometa 30 5 30 0 0           65 130 5
14 Varnost v prometu in logistiki 30 5 30 0 0           65 130 5
3. letnik - Obvezni predmeti/Compulsory courses
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Izbirni strokovni predmet 30 5 30 0 0           65 130 5
2 Izbirni strokovni predmet 30 5 30 0 0           65 130 5
3 Izbirni strokovni predmet 30 5 30 0 0           65 130 5
4 Splošni izbirni predmet / Izbirni strokovni predmet 30 5 30 0 0           65 130 5